Καθήκοντα Πέμπτης 26/10/2023

26/10/2023

Μαθηματικά: Από το Φυλλάδιο των Μαθηματικών μελετώ τις σελίδες 1 έως 4. Εργασία για το σπίτι:Ασκήσεις 4 έως 10

Καθήκοντα Τετάρτης 25/10/2023

25/10/2023

Μαθηματικά: Από τετράδιο εργασιών Προβλήματα 1 (σελ. 27), 2 και 3 (σελ. 28). Γλώσσα:  Φυλλάδιο για τη γλώσσα με σύνθετες λέξεις

Καθήκοντα Τρίτης 24/10/2023

24/10/2023

Γλώσσα: Από το Βιβλίο Μαθητή της Γλώσσας σελ. 33 Μικρή αναφορά στη σελ. 33 Στης τάξη εργαστήκαμε πάνω στις ασκήσεις 3, 4 (προφορική εξάσκηση σε αρκετά ουσιαστικά), 5 και άσκηση 6. Φυλλάδιο Γλώσσας  για το σπίτι. Ορθογραφία ρημάτων της Προστακτικής Φυσική Ε1 – Ε2: Ενότητα Υλικά σώματα: Μελετώ την σελίδα 14 από το Βιβλίο του […]

Καθήκοντα Δευτέρας 23/10/2023

23/10/2023

Γλώσσα: Από το Βιβλίο του Μαθητή: Ενότητα 2 Φυλλάδιο της Γλώσσας για επίθετα σε -ης και -ος Μαθηματικά: Εργασίες για το σπίτι: Από το σχολικό Τ.Ε. ασκήσεις 1, 2, 3, 4 Για την άσκηση 2 περιγράφω στο Τετράδιο Μαθηματικών του μαθητή (όχι το σχολικό) τη στρατηγική που ακολούθησα. Φυσική Ε1: Ενότητα Υλικά σώματα: Μελετώ την […]

Καθήκοντα Τετάρτης 18/10/2023

18/10/2023

Γλώσσα: Από το Βιβλίο του Μαθητή: Ενότητα 2 Ασκήσεις 7 και 8 από το Φυλλάδιο της Γλώσσας Μαθηματικά: Επανάληψη στην στρογγυλοποίηση Ασκήσεις από το Φυλλάδιο Οι ασκήσεις του φυλλαδίου… … και οι απαντήσεις τους Φυσική Ε2: Ενότητα Υλικά σώματα: Μελετώ τις σελίδες 12 και 13 από το Βιβλίο του Μαθητή. Στο επόμενο μάθημα να φέρετε […]

Καθήκοντα Τρίτης 17/10/2023

17/10/2023

Γλώσσα: Από το Βιβλίο του Μαθητή: Ενότητα 2 Σελ. 24: Η γειτονιά της πόλης – Ανάγνωση Διαβάζω το κείμενο της σελ. 24 «Η γειτονιά της πόλης» Δύο λέξεις για το ευρετήριο: νεοκλασικός, πλανόδιος: Βρίσκω τον ορισμό από το λεξικό και γράφω ένα παράδειγμα για κάθε λέξη. Μία άσκηση από το Φυλλάδιο της Γλώσσας Φυσική Ε1 […]

Καθήκοντα Πέμπτης 12/10/2023

12/10/2023

Μαθηματικά Από το Βιβλίο του Μαθητή: Ενότητα Β – Κεφάλαιο 8 : Η πρόσθεση και η αφαίρεση στους φυσικούς αριθμούς Εργασία για το σπίτι: Ασκήσεις 1 έως 4 στο Τετράδιο εργασιών (σελ. 25) Λύνω τα προβλήματα 1 και 2 (σελ. 25 και 26 από το Τετράδιο Εργασιών) στο Τετράδιο Μαθηματικών Φυσική Ε2: Ενότητα Ενέργεια: Φύλλο Εργασίας […]

Καθήκοντα Τετάρτης 11/10/2023

11/10/2023

Γλώσσα: Εργασία για το σπίτι: Από το φυλλάδιο της γλώσσας  «Σεργκέι Κρικαλιόφ, ένας πολίτης του διαστήματος» γράφω στο τετράδιο γλώσσας μία φανταστική ιστορία. όπως περιγράφει η άσκηση 1. Μαθηματικά Από το Βιβλίο του Μαθητή: Ενότητα Α – Κεφάλαιο 7 : Στρογγυλοποίηση στους φυσικούς αριθμούς Εργασία για το σπίτι: Από το τετράδιο εργασιών τις ασκήσεις 1 […]

Καθήκοντα Τρίτης 10/10/2023

10/10/2023

Γλώσσα: Από το Βιβλίο του Μαθητή: Εργασία 5 (σελ 20). Αντιγράφω στο Β.Μ. τις σημασίες των παροιμιακών εκφράσεων. Εργασία για το σπίτι: Διαλέγω τρεις από τις παραπάνω παροιμιακές εκφράσεις και γράφω στο Τετράδιο Γλώσσας από ένα μικρό κείμενο λίγων γραμμών για καθεμία από αυτές. Από το φυλλάδιο της γλώσσας βρίσκω ερμηνείες για τις επόμενες απτά […]

Καθήκοντα Πέμπτης 5/10/2023

05/10/2023

Μαθηματικά: Ενότητα 1 – Κεφάλαιο 4 «Οι φυσικοί αριθμοί» Εργασία για το σπίτι: Ασκήσεις 1 έως 4 από το Τετράδιο Εργασιών. Φυσική Ε2: Ενότητα Ενέργεια: Φύλλο Εργασίας 4 Η Ενέργεια υποβαθμίζεται Μαθαίνω το συμπέρασμα και ολοκληρώνω τις εργασίες για το σπίτι.