Μαθηματικά Ε – Ενότητα 3

23/11/2023

12 - Εισαγωγή στους κλασματικούς αριθμούς

Βασικές μαθηματικές έννοιες για τους κλασματικούς αριθμούς

14 - Κλάσματα μεγαλύτερα της ακέραιας μονάδας

Βασικές μαθηματικές έννοιες για τους κλασματικούς αριθμούς

Τα κλάσματα που έχουν μεγαλύτερο αριθμητή από παρονομαστή είναι μεγαλύτερα από την ακέραιη μονάδα (το 1):

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.