Ενέργεια

16/09/2023

Στην ενότητα αυτή θα μάθεις:

 • για την Ενέργεια

 • τις πηγές της Ενέργειας

 • Τις διάφορες μορφές της Ενέργειας

Λεξιλόγιο

 • ενέργεια
 • μορφές ενέργειας
 • χημική ενέργεια
 • φωτεινή ενέργεια
 • θερμότητα
 • κινητική ενέργεια
 • δυναμική ενέργεια
 • ηλεκτρική ενέργεια
 • πυρηνική ενέργεια
 • πηγές ενέργειας
 • μετατροπή ενέργειας
 • διατήρηση ενέργειας
 • αποθήκευση ενέργειας
 • μεταφορά ενέργειας
 • υποβάθμιση ενέργειας
 • ενεργειακό περιεχόμενο τροφών

Βιβλίο του Μαθητή

Τετράδιο Εργασιών

1.1 Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΑ «ΠΡΟΣΩΠΑ»

Μορφές ονομάζουμε τα διαφορετικά «πρόσωπα» με τα οποία εμφανίζεται και χρησιμοποιείται η ενέργεια. Ο διαχωρισμός αυτός μάς βοηθά να εστιάζουμε κάθε φορά σε διαφορετικά χαρακτηριστικά της.

Οι δύο βασικές μορφές ενέργειας είναι η κινητική και η δυναμική. Όλες τις άλλες μπορούμε να τις υπαγάγουμε σε αυτές.

Μορφές της ενέργειας

Χημική Ενέργεια
Ηλεκτρική Ενέργεια
Πυρηνική Ενέργεια

Η διάσπαση του πυρήνα ενός ατόμου σε άτομα με λιγότερα πρωτόνια, ονομάζεται σχάση.

Η μετατροπή του πυρήνα ενός ατόμου σε άλλο, με περισσότερα πρωτόνια, ονομάζεται σύντηξη.

Θερμότητα
Κινητική Ενέργεια
Δυναμική Ενέργεια
Φωτεινή Ενέργεια
Η παρουσίαση του μαθήματος από το συνάδελφο Γρηγόρη Ζερβό

1.2 Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΑΙ

Η παρουσίαση του μαθήματος από το συνάδελφο Γρηγόρη Ζερβό
Η παρουσίαση του μαθήματος από το συνάδελφο Γρηγόρη Ζερβό

1.2 Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΜΟΡΦΗ