Ωρολόγιο πρόγραμμα

13/09/2023

Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων

Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
1η ώρα
Γλώσσα
Γλώσσα
Γλώσσα
Μαθηματικά
Γλώσσα
2η ώρα
Γλώσσα
Γλώσσα
Γλώσσα
Φυσικά
Φυσικά
3η ώρα
Αγγλικά
Μουσική
Μαθηματικά
Φυσική Αγωγή
Μαθηματικά
4η ώρα
Μαθηματικά
Εικαστικά
Αγγλικά
Ιστορία
Πληροφορική
5η ώρα
Φυσικά
Φυσικά
Γεωγραφία
Γαλλικά - Γερμανικά
Θρησκευτικά
6η ώρα
Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή
Φυσική Αγωγή
Ιστορία
Γαλλικά - Γερμανικά
Αγγλικά