Μαθηματικά E – Ενότητα 1

24/08/2023
Μαθήματα Ενότητας

Κεφάλαιο 1: Υπενθύμιση Α΄ Μέρος

Θεσιακή αξία αριθμών

Σπάσε τους βράχους που φανερώνουν την αξία του κάθε ψηφίου από τον αριθμό που φαίνεται στην κορυφή.

Υπολογιστής: Πάτα το KEYBOARD – Κινητό ή tablet: Πάτησε το TOUCH SCREEN

Κεφάλαιο 2: Υπενθύμιση Β΄ Μέρος

Κεφάλαιο 3: Πώς λύνουμε ένα πρόβλημα

Στόχοι - προσδοκώμενα αποτελέσματα

Οι μαθητές/ήτριες αναμένεται:
• να εξοικειωθούν με τις διεργασίες επίλυσης προβλήματος,
• να αναγνωρίζουν, να επισημαίνουν και να αναλύουν στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων,
• να αναφέρουν παραδείγματα στρατηγικών κι εργαλείων επίλυσης προβλήματος,