Πειράματα – Ενέργεια

22/09/2023

Το κουτί που επιστρέφει στην αρχική του θέση

Ενέργεια, μετατροπή της ενέργειας, δυναμική ενέργεια, κινητική ενέργεια

Λεξιλόγιο

Πώς μπορείς να δεις την μετατροπή της δυναμικής ενέργειας σε κινητική και αντίστροφα; Φτιάξε ένα «ζωηρό» κουτί για να την παρατηρήσεις!
Πήγαινε στο πείραμα

Πώς δουλεύει ένα υδροηλεκτρικό εργοστάσιο;

Ενέργεια, μετατροπή της ενέργειας, δυναμική ενέργεια, κινητική ενέργεια, ηλεκτρική ενέργεια

Λεξιλόγιο

Πώς μπορείς να δεις την μετατροπή της δυναμικής ενέργειας σε ηλεκτρική; Πώς δουλεύει ένα υδροηλεκτρικό εργοστάσιο; Φτιάξε μια κατασκευή για να το καταλάβεις!
Πήγαινε στο πείραμα