Ωρολόγιο πρόγραμμα

13/09/2023

Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων Ε1

Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
1η ώρα
Γλώσσα
Γλώσσα
Γλώσσα
Γλώσσα
Αγγλικά
2η ώρα
Γλώσσα
Φυσική Αγωγή
Γλώσσα
Γλώσσα
Εργαστήριο Δεξιοτήτων
3η ώρα
Εικαστικά
Μαθηματικά
Μουσική
Γεωγραφία
Μαθηματικά
4η ώρα
Αγγλικά
Φυσικά
Μαθηματικά
Μαθηματικά
Θρησκευτικά
5η ώρα
Φυσικά
Αγγλικά
Φυσικά
Γαλλικά - Γερμανικά
Ιστορία
6η ώρα
Ιστορία
Πληροφορική
Κοιν. & Πολ. Αγωγή
Γαλλικά - Γερμανικά
Φυσική Αγωγή

Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων κ. Βασίλη

Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
Πρωινή ζώνη 07:10 - 08:00
Υποδοχή μαθητών
Υποδοχή μαθητών
Υποδοχή μαθητών
Υποδοχή μαθητών
Υποδοχή μαθητών
1η ώρα
Γλώσσα
Γλώσσα
Γλώσσα
Γλώσσα
2η ώρα
Γλώσσα
Γλώσσα
Γλώσσα
Εργαστήριο Δεξιοτήτων
3η ώρα
Μαθηματικά
Φυσική Ε2
Μαθηματικά
4η ώρα
Φυσικά Ε1
Μαθηματικά
Μαθηματικά
5η ώρα
Φυσικά Ε1
Φυσικά Ε2
Φυσικά Ε1
Φυσικά Ε2
6η ώρα