Ενέργεια

16/09/2023

Στην ενότητα αυτή θα μάθεις:

 • για την Ενέργεια

 • τις πηγές της Ενέργειας

 • Τις διάφορες μορφές της Ενέργειας

Λεξιλόγιο

 • ενέργεια
 • μορφές ενέργειας
 • χημική ενέργεια
 • φωτεινή ενέργεια
 • θερμότητα
 • κινητική ενέργεια
 • δυναμική ενέργεια
 • ηλεκτρική ενέργεια
 • πυρηνική ενέργεια
 • πηγές ενέργειας
 • μετατροπή ενέργειας
 • διατήρηση ενέργειας
 • αποθήκευση ενέργειας
 • μεταφορά ενέργειας
 • υποβάθμιση ενέργειας
 • ενεργειακό περιεχόμενο τροφών

Βιβλίο του Μαθητή

Τετράδιο Εργασιών

1.1 Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΑ «ΠΡΟΣΩΠΑ»

Μορφές ονομάζουμε τα διαφορετικά «πρόσωπα» με τα οποία εμφανίζεται και χρησιμοποιείται η ενέργεια. Ο διαχωρισμός αυτός μάς βοηθά να εστιάζουμε κάθε φορά σε διαφορετικά χαρακτηριστικά της.

Οι δύο βασικές μορφές ενέργειας είναι η κινητική και η δυναμική. Όλες τις άλλες μπορούμε να τις υπαγάγουμε σε αυτές.

Μορφές της ενέργειας

Χημική Ενέργεια

Η διάσπαση του πυρήνα ενός ατόμου σε άτομα με λιγότερα πρωτόνια, ονομάζεται σχάση.

Η μετατροπή του πυρήνα ενός ατόμου σε άλλο, με περισσότερα πρωτόνια, ονομάζεται σύντηξη.

Η παρουσίαση του μαθήματος από το συνάδελφο Γρηγόρη Ζερβό

1.2 Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΑΙ

Η παρουσίαση του μαθήματος από το συνάδελφο Γρηγόρη Ζερβό

1.2 Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΜΟΡΦΗ

Η παρουσίαση του μαθήματος από το συνάδελφο Γρηγόρη Ζερβό

1.3 Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΖΕΤΑΙ

Το ιδανικό σε μια ενεργειακή μετατροπή θα ήταν όλη η αρχική ενέργεια να μετατρέπεται εξ ολοκλήρου στη μορφή που θέλουμε. Αυτό όμως δεν είναι δυνατό να συμβεί. Όταν η ενέργεια μετατρέπεται από μια μορφή σε μια άλλη, ένα μέρος της ενέργειας μετατρέπεται σε μορφή που δεν μπορεί να αξιοποιηθεί, συνήθως σε θερμότητα. Αυτή η διαδικασία θεωρείται υποβάθμιση της ενέργειας. Η απόδοση μιας ενεργειακής μετατροπής είναι τόσο μεγαλύτερη, όσο μικρότερο μέρος της ενέργειας μετατρέπεται σε μορφές ενέργειας που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Όταν η χημική ενέργεια του καυσίμου στον κινητήρα της μηχανής μετατρέπεται σε κινητική ενέργεια, ένα μεγάλο μέρος της υποβαθμίζεται σε θερμότητα στον κινητήρα και τα λάστιχα λόγω τριβών.

Η μετατροπή ενός μέρους της διαθέσιμης ενέργειας σε μορφή την οποία δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε ονομάζεται υποβάθμιση της ενέργειας.

Σε κάθε ενεργειακή μετατροπή ένα μέρος της διαθέσιμης ενέργειας υποβαθμίζεται, δηλαδή μετατρέπεται σε μορφές που δεν είναι χρήσιμες.

 • Συνήθως η υποβάθμιση της ενέργειας γίνεται με μετατροπή ενός μέρους της σε θερμότητα.
 • Η αρχή διατήρησης της ενέργειας εξακολουθεί να ισχύει, μόνο που:

Αρχική ενέργεια = Χρήσιμη ενέργεια + Θερμότητα

Η παρουσίαση του μαθήματος από το συνάδελφο Γρηγόρη Ζερβό

Το δυναμό Χαρακτηριστικό –και απλό– παράδειγμα δημιουργίας ηλεκτρικού ρεύματος από έναν περιστρεφόμενο μαγνήτη αποτελεί το δυναμό του ποδηλάτου: Καθώς περιστρέφεται, γυρίζει ένας μαγνήτης (που υπάρχει στο εσωτερικό του) γύρω από ένα πηνίο και ανάβει το λαμπάκι.

1.5 ΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ