Μαθηματικά Ε – Ενότητα 5

09/03/2024

25 - Δεκαδικά κλάσματα- Δεκαδικοί αριθμοί

Μετατρέπω δεκαδικά κλάσματα σε δεκαδικούς αριθμούς και το αντίστροφο. - Συσχετίζω κάθε φορά τον δεκαδικό αριθμό και το δεκαδικό κλάσμα με τη μονάδα αναφοράς - αναγνωρίζω ότι κάθε δεκαδικός αριθμός με πεπερασμένα δεκαδικά ψηφία είναι ένα κλάσμα.

26 - Διάταξη δεκαδικών αριθμών - Αξία θέσης στους δεκαδικούς αριθμούς

Διαβάζω μεγαλόφωνα και  γράφω τους δεκαδικούς αριθμούς χρησιμοποιώντας σωστά τους συνήθεις κανόνες γραφής τους. -  Διακρίνω τη σημασία του καθενός από τα ψηφία ενός δεκαδικού αριθμού. - Συγκρίνω δύο δεκαδικούς αριθμούς και χρησιμοποιώ σωστά τα σύμβολα σύγκρισης. -  Διακρίνω την περίπτωση στην οποία δύο δεκαδικοί έχουν το ίδιο ακέραιο μέρος αλλά διαφορετικό πλήθος δεκαδικών ψηφίων - Διατάσσω δεκαδικούς αριθμούς με περισσότερα από δύο δεκαδικά ψηφία από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο και αντίστροφα. - Παρεμβάλλω δεκαδικούς αριθμούς ανάμεσα σε άλλους δεκαδικούς ή φυσικούς αριθμούς. - Χρησιμοποιώ δεκαδικούς αριθμούς, για να εντοπίζω θέσεις σε αριθμογραμμή.

Η παρουσίαση του μαθήματος

30 - Διαίρεση δεκαδικών αριθμών

Διαιρώ φυσικούς και δεκαδικούς αριθμούς με φυσικούς η δεκαδικούς αριθμούς - Διαιρώ νοερά φυσικό ή δεκαδικό αριθμό με 10,100, 1.000 και με 0,1, 0,01, 0,001 - Χρησιμοποιώ προσεγγιστικές και άλλες στρατηγικές, νια να ελέγξω αν οι απαντήσεις μου είναι λογικές - Εκτιμώ το αποτέλεσμα και λύνω προβλήματα με δεκαδικούς αριθμούς.