Μαθηματικά Ε – Ενότητα 4

01/03/2024

22 - Συλλογή, οργάνωση και αναπαράσταση δεδομένων

Διατυπώνω ερωτήματα που μπορεί να απατηθούν με δεδομένα

Αναπαράσταση δεδομένων με διαγράμματα, εικονογράμματα, μονά και διπλά ραβδογράμματα.