Θησαυρός προβλημάτων

29/10/2023

Ανάστροφοι αριθμοί

Πάρτε χαρτί και γράψτε έναν οποιονδήποτε τριψήφιο αριθμό (προσέξτε μόνο το πρώτο ψηφίο να είναι διαφορετικό από το τρίτο). Δημιουργήστε τον ανάστροφό του, δηλαδή αλλάξτε το πρώτο με το τρίτο ψηφίο. Αφαιρέστε τον μικρότερο από τον μεγαλύτερο. Δηλαδή αν είχατε γράψει π.χ. τον 356, ο δεύτερος αριθμός θα είναι ο 653 και θα πρέπει να κάνετε την αφαίρεση 653 – 356. Στο αποτέλεσμα της αφαίρεσης προσθέστε τον ανάστροφο. Δηλαδή στο παράδειγμά μας θα προσθέσετε το 297 (653 – 356) με το 792. Α΄πό το αποτέλεσμα που προέκυψε πάρτε το τρίτο ψηφίο. Προσθέστε την ηλικία σας. Και τώρα θα σας ζητήσω για πρώτη φορά να μου φανερώσετε το αποτέλεσμα της πρόσθεσης. Όταν το μάθω, θα είμαι σε θέση να σας πω πόσων χρονών είστε!

Σκεφτείτε έναν αριθμό

Σκεφτείτε έναν αριθμό, χωρίς να μου τον πείτε. Πολλαπλασιάστε τον με το 3. Στο αποτέλεσμα προσθέστε 6. Πολλαπλασιάστε πάλι με 3. Προσθέστε όλα τα ψηφία του αποτελέσματος. (π.χ. αν είναι 72, προσθέστε το 7 και το 2). Σε περίπτωση που προκύψει διψήφιο αποτέλεσμα, ξαναπροσθέστε τα ψηφία αυτού του αποτελέσματος, ώστε να προκύψει μονοψήφιος. Αθροίστε στο αποτέλεσμα τον αριθμό του σπιτιού σας. Αθροίστε 5. Σας διαβεβαιώ ότι μόλις μου πείτε σε ποιον αριθμό έχετε καταλήξει θα είμαι σε θέση να γνωρίζω και να σας πω τον αριθμό του σπιτιού σας!